Інформаційні матеріали для громадян України, які через військову агресію російської федерації тимчасово перебувають за кордоном
Опубліковано 29 грудня 2022 року о 03:12

Оформлення та виплата пенсій для осіб, які досягли пенсійного  віку під час перебування за кордоном та попередньо проживали на тимчасово окупованих територіях чи в районах ведення активних бойових дій 

(Джерело- https://www.msp.gov.ua/news/22428.html)

 

 Відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон) призначення пенсії здійснюється за зверненням особи або автоматично (без звернення особи).

Пенсія за віком автоматично (без звернення особи) територіальними органами Пенсійного фонду України  призначається за наявності в системі персоніфікованого обліку даних про страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком (у тому числі за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку) при досягненні особою пенсійного віку, передбаченого частиною першою статті 26 Закону.

За зверненням особи пенсія призначається на підставі заяви, поданої з необхідними документами до будь-якого органу Пенсійного фонду, незалежно від місця проживання.

Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію. Якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана протягом трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку, пенсію буде призначено з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку.

Відповідно до частини п’ятої статті 22 Закону для здійснення доступу застрахованих осіб до послуг у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування забезпечується функціонування веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Послуги, надання яких передбачає, зокрема, реалізацію застрахованою особою права на пенсійне забезпечення, надаються за умови ідентифікації такої особи з використанням кваліфікованого електронного підпису або інших надійних засобів ідентифікації у порядку, що визначено Положенням про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України.

Згідно з цим Положенням особи, які є користувачами кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID, можуть подати заяву про призначення пенсії через веб-портал. У такому випадку до заяви додаються скановані копії документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів).

Крім того зазначаємо, що відповідно до Порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993  № 637 (зі змінами) (далі – Порядок),  основним документом, що підтверджує стаж роботи за період до впровадження персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - персоніфікований облік), є трудова книжка.

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

Так за відсутності трудової книжки для підтвердження стажу роботи приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також виписки або довідки, складені на основі даних, наявних в інформаційних (автоматизованих) та/або інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

При цьому згідно з пунктом 18 Порядку за відсутності документів про наявний стаж роботи і неможливості одержання їх внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації або відсутності архівних даних з інших причин, ніж ті, що зазначені в пункті 17 цього Порядку, стаж роботи установлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі і мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

У такому ж порядку підтверджується стаж роботи за відсутності документів у разі, коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються (розміщувалися) на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, в районі проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, а також на територіях територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають/перебували в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а також у разі, коли майно (документи) підприємств, установ, організацій або їх правонаступників (незалежно від місця їх реєстрації на території України) розташоване на території України та/або пошкоджене чи знищене внаслідок воєнних (бойових) дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України, за умови документального підтвердження пошкодження чи знищення майна (документів).

 

Державна соціальна підтримка населення в Україні

 

Вид допомоги

Розмір допомоги

Особливості призначення

Джерела фінансування

 

Органи, які

призначають

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування

1) жінкам із числа військовослужбовців Збройних Сил, Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку та із числа поліцейських, осіб начальницького і рядового складу органів та підрозділів служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби - у розмірі 100 відсотків грошового забезпечення;

2) жінкам, звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації - у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу;

3) жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні - у розмірі 100 відсотків мінімального розміру допомоги по безробіттю;

4) аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти - у розмірі місячної стипендії.

5) непрацюючим жінкам та жінкам, зареєстрованим як суб'єкти підприємницької діяльності, - у розмірі 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць.

Станом на 01.12.2022 прожитковий мінімум для працездатних осіб –
2 684 грн

 

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, і виплачується жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей - 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до 1-4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 - до пологів і 90 - після пологів). Допомога обчислюється сумарно та призначається жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

Право на допомогу мають іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особам, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.

Державний бюджет України

Жінкам із числа військовослужбовців призначається та виплачується за місцем основної служби.

Жінкам, звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні, аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти і непрацюючим жінкам органами соціального захисту населення за місцем проживання.

Прийняття заяв і документів для призначення допомоги здійснюється:

•          посадовими особами центру надання адміністративних послуг;

•          уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади.

 

Допомога при народженні (усиновленні) дитини

Розмір допомоги становить 41 280 грн, одноразово виплачується 10 320 грн, решта суми – протягом 36 місяців по 860 гривень

Допомога надається одному з батьків дитини, опікуну, які постійно проживають разом із дитиною на території України.

Розмір допомоги однаковий для застрахованих та незастрахованих осіб.

Право на допомогу при народженні мають громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які постійно мешкають на території України, а також особи, які визнані біженцями.

Право на допомогу при усиновленні дитини має особа, яка є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновила дитину з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, або дитину, батьки якої надали згоду на її усиновлення, крім випадку усиновлення одним із подружжя дитини іншого подружжя (якщо усиновлювачами є подружжя - один з них на їх розсуд).

 

Державний бюджет України

Прийняття заяв і документів для призначення допомоги здійснюється:

•          посадовими особами центру надання адміністративних послуг;

•          уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади.

Допомога на дітей одиноким матерям

Щомісяця

 

Розмір допомоги визначається як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні два квартали.

 

Допомога призначається на шість місяців.

 

Станом 01.12.2022

Прожитковий мінімум складає: на дитину до 6 років–2 272 грн ; на дитину з 6 до 18 років – 2 833 грн

Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають самотні матері (що не перебувають у шлюбі), самотні усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька (матері) або запис про батька (матері) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

 

 Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) має мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, яка (який) не отримує на них пенсію у разі втрати годувальника, соціальної пенсії або державної соціальної допомоги дитині померлого годувальника.

 

Право на допомогу мають громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які постійно мешкають на території України, а також особи, які визнані біженцями.

 

Державний бюджет України

Прийняття заяв і документів для призначення допомоги здійснюється:

•          посадовими особами центру надання адміністративних послуг;

•          уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади.

Допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

Щомісячно

 

Розмір допомоги становить

два прожиткових мінімумів, встановлених для дітей відповідного віку.

 

Допомога призначається на шість місяців.

Станом на 01.12.2022

Прожитковий мінімум складає: на дитину до 6 років – 2 272 грн ; на дитину з 6 до 18 років – 2 833 грн

 

Розмір допомоги відповідно становить для дітей до 6 років – 4 544 грн, від 6 до 18 років – 5 666 грн.

 

 

Призначається одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуну, піклувальнику, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною.

 

Право на допомогу мають громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які постійно мешкають на території України, а також особи, які визнані біженцями.

Державний бюджет України

Прийняття заяв і документів для призначення допомоги здійснюється:

•          посадовими особами центру надання адміністративних послуг;

•          уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Щомісячно

 

Розмір допомоги становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, - 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

 

Допомога призначається на дванадцять місяців.

 

Станом на 01.12.2022

Прожитковий мінімум складає: на дитину до 6 років – 2 272 грн ; на дитину з 6 до 18 років – 2 833 грн

 

Розмір допомоги відповідно становить для дітей до 6 років –5 680 грн (для дітей з інвалідністю – 7 952 грн , від 6 до 18 років – 7 082,5 грн (для дітей з інвалідністю –
9 915,5 грн) . 

 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається особам, призначеним в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які позбавлені батьківського піклування.

 

Прийняття заяв і документів для призначення допомоги здійснюється:

•          посадовими особами центру надання адміністративних послуг;

•          уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади.

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю віком до 18 років

 

 

 

 

 

 

Щомісячно

 

Розмір визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, залежно від категорії осіб з інвалідністю та потреби у догляді

 

 

 

Допомога призначається особам з інвалідністю І –ІІІ груп, а також на кожну дитину з інвалідністю до 18 років.

 

До державної соціальної допомоги призначається також надбавка на догляд:

особам з інвалідністю з дитинства I групи;

одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного стороннього догляду.

 

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років призначається одному з батьків,  які не працюють, не навчаються та фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, а також одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.

 

Право на допомогу мають громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які постійно мешкають на території України, а також особи, які визнані біженцями.

 

Державний бюджет України

Прийняття заяв і документів для призначення допомоги здійснюється:

•          посадовими особами центру надання адміністративних послуг;

•          уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади.

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

Щомісячно

 

Розмір допомоги визначається як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім'ї.

 

Допомога призначається на шість місяців.

 

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму затверджується щороку у Державному бюджеті України.

 

Станом на 01.12.2022 рівень забезпечення прожиткового мінімуму становить:

-               для працездатних осіб - 45 відсотків прожиткового  мінімуму
(1 207,8 грн);

-               для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – прожиткового мінімуму 100 відсотків (2 093 грн);

-               для дітей - 130 відсотків відповідного прожиткового мінімуму ( до 6 років – 2 953,6 грн, від 6 до 18 років – 3 682,9 грн)

 

Державна соціальна допомога призначається та виплачується малозабезпеченим сім'ям, які постійно проживають на території України.

 

Призначається залежно від доходу та майнового стану сім'ї.

 

 

Державний бюджет України

Прийняття заяв і документів для призначення допомоги здійснюється:

•          посадовими особами центру надання адміністративних послуг;

•          уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади.

Допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Щомісячно

 

Допомога призначається  у розмірі 2 100 гривень.

Допомога призначається на третю і кожну наступну дитину по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно

 

 

Допомога призначається і виплачується громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні

Державний бюджет України

Прийняття заяв і документів для призначення допомоги здійснюється:

•          посадовими особами центру надання адміністративних послуг;

•          уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади.

 

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

Щомісячно

 

Допомога призначається   з урахуванням матеріального стану  сім’ї, в якій виховується дитина, в розмірі, що  дорівнює  різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини  відповідного віку та  середньомісячним  сукупним доходом

сім’ї  в  розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але

не менше 50 відсотків   прожиткового мінімуму  для дитини

відповідного віку.

 

Станом на 01.12.2022

Прожитковий мінімум складає: на дитину до 6 років – 2 272 грн ; на дитину з 6 до 18 років –
2 833 грн, для осіб, які втратили працездатність – 2 093 грн

 

Тимчасова допомога призначається у разі, коли:

відомості про одного з  батьків  (платника аліментів), які внесено  до  Єдиного реєстру  боржників у зв’язку з несплатою ним аліментів; 

стосовно одного з батьків   здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в   установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;

місце проживання (перебування)   одного з батьків не встановлено.

Державний бюджет України

Прийняття заяв і документів для призначення допомоги здійснюється:

•          посадовими особами центру надання адміністративних послуг;

•          уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади.

Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам

Щомісячно

 

для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 гривень;

 

для інших осіб - 2000 гривень.

Допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території Російською Федерацією території України, території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а також внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали до 20 травня 2022 р. заявку на відшкодування відповідних втрат, або за умови подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.

 

Державний бюджет України

Прийняття заяв і документів для призначення допомоги здійснюється:

• органами соціального захисту населення;

•          уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади/посадовими особами центру надання адміністративних послуг;

• через Портал Дія.  

Житлові субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Щомісячно - житлові субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Раз на рік – житлові субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Розмір житлової субсидії визначається як різниця між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальної норми житла, соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами і розміром обов’язкової частини платежу, визначеним у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Розмір обов’язкової частини платежу за послуги для кожного домогосподарства обчислюється індивідуально за єдиною формулою, визначеною постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1156 ,,Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії” (зі змінами), і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу.

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 (зі змінами) установлено соціальну норму житла та соціальні нормативи, у межах яких держава надає громадянам субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою вразливим споживачам житлово-комунальних послуг - мешканцям домогосподарств, що проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Право на отримання житлової субсидії мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України.

Житлові субсидії, надаються за місцем реєстрації або фактичного проживання особи.

Право на призначення житлової субсидії визначається залежно від майнового та матеріального стану осіб зі складу домогосподарств

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux