Посольство України в Королівстві Таїланд

Київ 00:41

Заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні

Упродовж 2006 року українська економіка продемонструвала позитивну динаміку розвитку, переборюючи наслідки істотного підвищення вартості енергоресурсів на початку року, про що свідчить прискорення темпів економічного росту: реальний ріст ВВП за 2006 рік склав 7,1 відс., ріст обсягів промислового виробництва - 6,2 відсотка.

Показники першого кварталу 2007 року свідчать про продовження позитивної динаміки росту економіки. Реальний ВВП виріс на 8 відс. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Активізація економічних процесів в Україні в значній мірі залежить від ефективності державної інвестиційної політики, наявності сприятливого інвестиційного клімату.

Довідково: Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну станом на 01.04.2007 року склав 22433,70 млн.дол.США, в т.ч. з країн - членів Європейського Союзу –16912,80 млн.дол.США, що становить 75,4 відс. від загального обсягу прямих іноземних інвестицій, здійснених країнами світу в українську економіку.

Приріст прямих іноземних інвестицій, здійснених країнами світу в українську економіку з 01.04.06 по 01.04.07 становить 5034,49 млн.дол.США, в т.ч. з країн членів Європейського Союзу – 4223,58 млн.дол.США.

Серед країн ЄС перше місце за обсягами інвестицій в Україну посідає Німеччина (5690,10 млн.дол.США), що складає 25,4 відс. від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку України або 33,6 відс. від обсягу інвестицій з країн ЄС.

Частка інвестицій, які надійшли в українську економіку із Кіпра, що посідає друге місце серед країн ЄС за обсягами інвестицій, становить 3236,60 млн.дол.США, що складає 14,4 відс. від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в Україну (19,1 відс. від обсягу інвестицій з країн ЄС). Третє місце посідає Австрія з обсягом інвестицій 1782,30 млн.дол.США, що складає 7,9 відс. від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в Україну (відповідно від обсягу інвестицій з країн ЄС 10,5 відс.).

На четвертому місці знаходиться Сполучене Королівство з обсягом інвестицій 1699,90 млн.дол.США, їх частка у загальному обсязі прямих іноземних інвестицій в Україну становить 7,6 відс. (відповідно 10,1 відс.).

Німеччина, Кіпр, Австрія та Сполучене Королівство є не лише найбільшими інвесторами серед країн ЄС, але входять і до десяти країн світу, що здійснюють найбільші за обсягами інвестиції в Україну, посівши відповідно перше, друге, третє та четверте місця.

Найбільший приріст прямих іноземних інвестицій в економіку України із країн ЄС за період з 01.04.2006р. по 01.04.2007р. становить 1167,14 млн.дол.США із Кіпру, 803,40 млн.дол.США із Нідерландів та 780,76 млн.дол.США із Франції.

Найбільший відтік прямих іноземних інвестицій з країн ЄС до економіки України за період з 01.04.2006р. по 01.04.2007р становить 11,01 млн.дол.США до Бельгії.

Сприяння поліпшенню інвестиційного клімату в Україні є одним з найважливіших пріоритетів державної політики на сучасному етапі.

Значний вплив на поліпшення інвестиційного клімату буде здійснено за умови реалізації пріоритетних завдань Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2007 рік.

З метою оптимізації умов діяльності СЕЗ, приведення їх у відповідність із вимогами СОТ та положеннями Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур, створення умов для започаткування на цих територіях експортоорієнтованих проектів інноваційної спрямованості Мінекономіки розроблено законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон», яким передбачено застосування податкового кредиту та звільнення від сплати ввізного мита і ПДВ при імпорті товарів у СЕЗ, де запроваджується спеціальний митний режим.

Для створення належних умов для започаткування мережі індустріальних (промислових) парків Кабінетом Міністрів України схвалено Концепцію створення індустріальних (промислових) парків в Україні (постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 447-р.). Зазначена концепція визначає механізм та послідовність дій із реалізації державної політики у сфері створення та розвитку індустріальних (промислових) парків для стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності.

Відповідно до Концепції на початковій стадії перевага надається створенню індустріальних (промислових) парків із залученням іноземних компаній, що вже мають практичний досвід у цій справі, а також великих вітчизняних підприємств. На сьогодні місцевими органами влади разом з інвесторами вже опрацьовуються перші пілотні проекти створення таких парків на територіях ряду регіонів (Автономної республіки Крим, Київської, Львівської, Одеської областях).

Передбачається створення сприятливих умов для інвесторів шляхом надання облаштованої земельної ділянки із відповідною інфраструктурою. Інвесторам залишається лише вкласти інвестиції і розпочати виробничий цикл. В значній мірі успіх реалізації цих проектів залежатиме від рішень місцевих органів влади щодо визначення джерел та забезпечення фінансування, в тому числі за рахунок місцевих бюджетів, робіт по облаштуванню інфраструктури промислових парків.

З метою створення високотехнологічних виробництв, збільшення обсягів та асортименту випуску продукції, створення нових робочих місць розроблено законопроект «Про індустріальні (промислові) парки».

Для запровадження механізмів розвитку державно-приватного партнерства для реалізації суспільно значимих інвестиційних проектів в широкій сфері діяльності розроблено проект Концепції розвитку державно-приватного партнерства на 2007-2012 роки». Метою Концепції є запровадження механізмів інституційного та організаційного об’єднання інтересів держави і приватного бізнесу щодо реалізації суспільно значимих проектів в широкій сфері діяльності від промисловості і науково-дослідних конструкторських робіт до комунальних послуг.

Постійно ведеться робота та удосконаленню механізмів практичного виконання законів України «Про угоди про розподіл продукції», «Про концесії», «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг», що сприятиме залученню інвестицій в економіку України.

Головним позитивним фактором цих законів є надання інвесторам, що реалізують інвестиційні проекти в сфері надрокористування, стабільного режиму інвестиційної діяльності на весь період впровадження таких проектів.

У 2006 році проведено перший відкритий конкурс на участь у реалізації одного з найбільших інвестиційних проектів на право укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря та визначення учасників конкурсу. Переможцем конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, визнано компанію «Венко Інтернешнл Лімітедм – дочірню компанію «Венко енерджи компані» (Делавар, США).

Верховною Радою України 16.11.2006 прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність«, який дозволить врегулювати проблемні питання переговорного процесу щодо вступу України до СОТ, а також забезпечить більш широкі можливості виходу українських товаровиробників на світові ринки та сприятиме залученню інвестицій в економіку України.

З метою правового врегулювання питання про надання іноземним банкам права відкривати на території України філії та здійснення такими філіями банківської діяльності Верховною Радою України прийнято Закон України від 16.11.2006 № 358-У «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність». Реалізація зазначеного закону сприятиме активному розвитку банківської системи України через широке залучення іноземного капіталу, застосування сучасних банківських технологій, розширенню спектру та якості банківських послуг для споживачів, а також забезпечить створення передумов розвитку конкуренції та посилить дієвість вітчизняних банків.

При Кабінеті Міністрів України постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 №37 утворено Раду інвесторів, до основних завдань якої відносяться:

  • підготовка пропозицій щодо формування державної інвестиційної політики, зокрема механізму державного-приватного партнерства;
  • участь у розробленні та проведенні експертизи проектів окремих нормативно-правових актів з питань інвестиційної діяльності;
  • надання обґрунтованих пропозицій щодо реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток пріоритетних галузей економіки, а також адміністративно-територіальних одиниць;
  • надання аналітичної, інформаційної допомоги державним органам, установам, організаціям з питань, пов’язаних з її діяльністю;
  • сприяння ефективній взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і суб’єктів господарської діяльності у сфері інвестиційної діяльності.

Головою Ради інвесторів визначено Прем’єр-міністра України, керівником секретаріату – Міністра економіки. Склад членів Ради попередньо сформовано з провідних представників вітчизняного бізнесу, іноземних інвесторів, фахівців та експертів. Організаційною формою роботи Ради інвесторів визначено засідання, що проводяться не рідше, ніж раз на квартал.

Наразі відбувається підготовка документів, що регламентують роботу Ради.

З метою запобігання конфліктів між інвесторами і органами виконавчої влади створено Комісію із сприяння досудовому врегулюванню спорів між інвесторами та органами виконавчої влади, як постійно діючий консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України (розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 № 19.)

У даний час, Мінекономіки підготовлені зміни до основних Законів України в інвестиційній сфері:

— «Про інвестиційну діяльність« в частині усунення суперечностей у законодавстві щодо інвестиційної діяльності, визначення пріоритетних напрямів і механізмів державного стимулювання, організації забезпечення державної підтримки інвестиційної діяльності, встановлення адміністративної відповідальності посадових осіб за порушення порядку одержання та строків видачі інвесторам документів дозвільного характеру встановлених законодавством;

— «Про режим іноземного інвестування» в частині удосконалення та упорядкування законодавства у сфері іноземного інвестування; врегулювання питання оподаткування підакцизних товарів, що ввозяться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями; запровадження механізму протидій легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; врегулювання розбіжностей у чинній нормативно-правовій базі України стосовно питань ліцензування зовнішньоекономічних операцій, які здійснюються підприємствами з іноземними інвестиціями; врегулювання питання застосування терміна «спеціальний режим експорту« відповідно до положень Закону України від 04.11.1997 № 612/97-ВР «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких декретів Кабінету Міністрів України». Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про режим іноземного інвестування» передано на розгляд комітету з питань економічної політики Верховної Ради України (31.07.2007).

Таким чином, сприяння поліпшенню інвестиційного клімату в Україні і надалі буде забезпечуватись через масштабні комплексні заходи щодо поліпшення умов діяльності інвесторів і розширення механізмів та інструментів здійснення інвестицій.