Посольство України в Королівстві Таїланд

Київ 00:31

Саміт Україна – ЄС: поглиблення співробітництва між Україною та ЄС

План дій – новий спільний інструмент

Лідери України та ЄС привітали тіснішу співпрацю, досягнуту в минулому році, особливо через План дій Україна – ЄС, і сподіваються на подальше поглиблення відносин у майбутньому. Вони підтвердили свою готовність до виконання Плану дій, включаючи додаткові заходи, погоджені на засіданні Ради з питань співробітництва Україна – ЄС у березні 2008 року, а також підтвердили рішення розробити новий практичний інструмент на заміну Плану дій у березні 2009 року.

Зовнішня і безпекова політика

Обговорюючи питання зовнішньої політики і безпеки, сторони підтвердили повну та щиру відданість чіткому дотриманню та повазі визнаних міжнародних принципів суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів. Вони висловили своє задоволення розвитком співробітництва між Україною та ЄС у цій сфері у напрямку до дедалі тіснішої політичної конвергенції.

Особливо було відзначено подальшу конвергенцію позицій з регіональних та міжнародних питань в існуючих рамках політичних консультацій, приєднання України до заяв та позицій ЄС, а також залучення України до зусиль ЄС з врегулювання криз. Сторони відзначили нові горизонти практичного співробітництва у даній сфері, що відкрилися із набуттям чинності Рамкової угоди про визначення участі України в операціях з врегулювання криз, що здійснюються під егідою ЄС.

Саміт привітав започаткування та заохотив подальший розвиток регулярного діалогу між військовими органами, а саме - Військовим Комітетом ЄС та Генеральним Штабом Збройних сил України. Сторони висловили свої наміри вивчити потенціал військового та технічного співробітництва. Україна та Європейське оборонне агентство встановлять тісні контакти для обговорення питань удосконалення військових спроможностей.

Співробітництво у сфері енергетики

Сторони підтвердили спільний стратегічний інтерес в енергетичній співпраці та підкреслили, що потреби в енергетичній безпеці України та ЄС нерозривно пов'язані між собою. Сторони привітали наміри України забезпечувати прогрес у реформуванні газового сектору та встановити дієві фінансові механізми модернізації газотранспортної системи України. У цьому контексті Сторони привітали майбутню конференцію з модернізації газотранспортної системи України.

Вони також привітали значний прогрес, який був досягнутий в імплементації пріоритетів Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері енергетики між Україною та ЄС від 1 грудня 2005 року, як це відображено у Третьому Спільному звіті про виконання Меморандуму, представленому на Саміті. Вони домовилися продовжувати співпрацю з метою поглиблення реформи українського енергетичного сектору та забезпечення безпечної, надійної і прозорої системи транзиту енергоносіїв територією України. Лідери відзначили прогрес в інтеграції України до енергетичної системи ЄС, зокрема стосовно очікуваного початку переговорів із вступу України до Договору про Енергетичне Співтовариство та підготовчих досліджень із синхронізації об’єднаної електричної системи України з відповідною системою Союзу для координації передачі електроенергії. Вони також привітали подальший прогрес у сфері ядерної безпеки.

Юстиція, свобода та безпека

Лідери України та ЄС обговорили імплементацію угод щодо спрощення видачі віз та реадмісії. Лідери підкреслили необхідність повного та ефективного впровадження угод щодо спрощення видачі віз та реадмісії компетентними органами держав-членів ЄС та України, визнаючи те, що Україна надала громадянам ЄС право безвізового в’їзду. Українська сторона наголосила на важливості вдосконалення процедур видачі віз.

Лідери ЄС та України закликали максимально використовувати можливості, що надаються в рамках законодавства ЄС щодо малого прикордонного руху. Вони підкреслили переваги угод щодо малого прикордонного руху та заохотили інтенсифікацію співробітництва, спрямованого на скоріше набуття чинності відповідними угодами між Україною та суміжними державами-членами ЄС - у повній відповідності до законодавства ЄС щодо малого прикордонного руху - з метою заохочення міжлюдських контактів та економічного розвитку в прикордонних регіонах.

Лідери закликали Україну та держави-члени ЄС, що межують з нею, вивчити можливості запровадження спільного контролю на пунктах пропуску на спільному кордоні як ефективного засобу, що спрощуватиме транскордонний рух і торгівлю, із дотриманням вимог безпеки та відповідного законодавства.

З метою започаткування діалогу щодо запровадження безвізового режиму для короткострокових подорожей між ЄС та Україною у довгостроковій перспективі, лідери закликали експертів розпочати цей діалог якомога швидше у цьому році.

Особлива увага буде приділена таким аспектам як безпека документів, нелегальна міграція, включаючи реадмісію, громадський порядок та безпека, а також зовнішні відносини.

Навколишнє середовище

ЄС та Україна погодилися щодо важливості здійснення подальших практичних кроків з метою реалізації зобов'язань у рамках конвенцій Еспо (Espoo), Аарус (Aahrus) та інших відповідних багатосторонніх угод з питань довкілля, а також визначення та здійснення заходів для досягнення повної відповідності зобов'язанням.

Сторони підтвердили свої наміри й надалі поглиблювати співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища, у тому числі шляхом проведення зустрічей на високому рівні, особливо, що стосується розробки та виконання національної природоохоронної стратегії України. Вони привітали прогрес в удосконаленні адміністративної домовленості з питань цивільного захисту, зокрема щодо її поширення на оцінку впливу стихійних лих на навколишнє середовище. У цьому зв’язку вони підкреслили важливу роль, яку відіграв Інформаційний та моніторинговий центр Європейської Комісії під час нещодавніх повеней в Україні. Вони також відзначили значний прогрес у двосторонньому співробітництві щодо змін клімату та наголосили на необхідності завершити протягом 2009 року переговори щодо глобальної та всеохоплюючої угоди зі зміни клімату після 2012 року.

Торгівля, економіка та транспорт

Сторони обговорили питання щодо можливого майбутнього поширення на Україну Європейської хартії для малих підприємств, яка покликана робити ділове середовище більш сприятливим для малих та середніх підприємств та сприяє їх встановленню та розвитку. Вони відзначили, що Хартія може стати успішним інструментом для формування політики щодо малих та середніх підприємств, обміну кращим досвідом, встановлення системи критеріїв та оцінки прогресу. Вони домовились, що такий підхід має стати основою діалогу між Україною та ЄС у сфері підприємництва.

Лідери привітали значний прогрес у забезпеченні більш передбачуваного і безпечного інвестиційного клімату та наголосили на необхідності подальшого поліпшення ділового середовища, зокрема по відношенню до регуляторних та наглядових механізмів у сфері фінансових ринків та послуг, що має розглядатися як пріоритет. Враховуючи важливість фінансового сектору як локомотива зростання, вони дійшли згоди щодо визначальної важливості продовження регуляторної апроксимації у цій сфері у контексті створення зони вільної торгівлі, що складатиме невід’ємну частину Угоди про асоціацію, на основі чітких цілей, пріоритетів та часових рамок. Вони зобов’язалися сприяти більш тісному співробітництву в цій сфері, у тому числі шляхом належного рівня співпраці між регуляторними органами України та ЄС.

Саміт відзначив започаткування у грудні 2007 року переговорів між Україною та ЄС щодо Спільного авіаційного простору та визнав важливість якомога скорішого завершення переговорів. Вони підкреслили важливість питань безпеки та прийняття проекту нового Повітряного кодексу України.

Вони постановили активніше співпрацювати над вдосконаленням української наземної транспортної інфраструктури, відповідно до Доповіді Групи високого рівня щодо розширення транс-європейських транспортних мереж, із особливим наголосом на забезпеченні розбудови якомога досконалішої транспортної системи до часу проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Євро-2012

Україна та ЄС привітали факт призначення України та Республіки Польща країнами-господарями проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Рішення про проведення в Україні частини фінальних матчів Євро-2012 є додатковим стимулом для притоку інвестицій в українську економіку, що, у свою чергу, здатне позитивно вплинути на розвиток інфраструктури в Україні.

Сторони погодилися використовувати там, де можливо, діючі форми співробітництва задля сприяння підготовці української сторони до проведення на своїй території фінальної частини Євро-2012.

Молдова/Придністров’я

Сторони висловили свій сильний інтерес у відновленні переговорів у форматі «5+2» з метою прискорення процесу врегулювання конфлікту. Вони висловили особливе задоволення щодо триваючого позитивного співробітництва з Місією ЄС з надання допомоги Україні та Молдові у питаннях кордону. ЄС привітав прогрес, досягнутий на цей час у демаркації державного кордону між Україною та Молдовою та підтвердив готовність підтримувати цей процес.

* * * *

EU-UKRAINE SUMMIT: DEEPENING EU-UKRAINE COOPERATION
( Paris, 9 September)

Action Plan – New Joint Instrument

The leaders of Ukraine and the EU welcomed the closer cooperation achieved in the past year, notably through the EU-Ukraine Action Plan, and looked forward to a further deepening of the relationship in the future. They confirm their commitment to implementing the Action Plan, including the additional measures agreed at the EU-Ukraine Cooperation Council in March 2008, and recalled the decision to develop a new practical instrument to replace the Action Plan in March 2009.

Foreign and Security Policy
While discussing foreign policy and security issues the Parties reiterated full and wholehearted commitment to strict adherence to and respect of internationally recognized principles of sovereignty and territorial integrity as well as inviolability of borders. They expressed their satisfaction with the development of cooperation between Ukraine and EU in this field, leading to ever closer political convergence.

Further convergence in positions on regional and international issues within the existing framework on political consultations, Ukraine’s alignment with EU statements and positions, as well as Ukraine’s participation in EU efforts on crisis management were particularly emphasized. The Parties recognized a new horizon for practical cooperation in the given field, which has been opened by entrance into force of the Framework Agreement on Ukraine’s participation in EU-led operations on crisis management.

The Summit welcomed the establishment and encouraged further development of regular dialogue between the military bodies, namely the EU Military Committee and the General Headquarters of the Armed Forces of Ukraine. The Parties expressed their intention to explore the potential for developing military and technical cooperation. Ukraine and the European Defense Agency will establish close contacts to discuss military capability issues.

Cooperation in the Energy Sphere

The Parties reaffirmed their joint strategic interest in energy co-operation and reconfirmed that the energy security needs of the EU and Ukraine are intrinsically linked. The Parties welcomed the commitment of Ukraine to progress in the reforms of the gas sector and to establish efficient financial mechanisms for the modernisation of the gas transit system of Ukraine. In this context, the Parties welcome the forthcoming conference on the gas transportation system of Ukraine.

They also welcomed the significant progress achieved in implementing the priorities of the EU-Ukraine Memorandum of Understanding on co-operation in the field of energy of 1 December 2005, as reflected in the 3rd progress report presented to the Summit. They agreed to continue co-operation with the aim of advancing Ukrainian energy sector reform and of ensuring safe, reliable and transparent energy transit through Ukraine. The leaders welcomed progress made on Ukraine’s integration into the EU’s energy system, in particular the imminent start of negotiations regarding Ukraine’s accession to the Energy Community Treaty and the preparatory studies concerning the synchronous interconnection of the Ukrainian electricity network with that of the Union for the Coordination of the Transmission of Electricity. They also welcomed the continuing good progress on nuclear safety cooperation.

Justice, Liberty and Security

The leaders of Ukraine and the EU discussed the implementation of agreements on facilitation of issuance of visas and readmission. The leaders underlined the need for full and effective implementation of the visa facilitation and readmission agreements by the authorities of EU Member States and Ukraine, acknowledging that Ukraine has exempted EU citizens from the visa obligation. Ukraine emphasised the importance of improving visa issuance procedures.

The leaders of Ukraine and the EU encouraged the maximum use of possibilities offered by Community legislation on local border traffic. They underlined the benefits of agreements on local border traffic and encouraged intensified co-operation aimed at the prompt entry into force of the relevant agreements of Ukraine with EU neighbouring countries, in full respect of the EC Local Border Traffic Regulation, in order to foster people-to-people contacts and economic development in the local border areas.

The leaders encouraged Ukraine and neighbouring EU Member States to examine possibilities for the introduction of joint border controls at the border crossing points on common borders, as an effective instrument of facilitating cross-border movement and trade, while respecting security requirements and relevant legislation.

With a view to launching a dialogue on the establishment of a visa-free regime for short stay travel between the EU and Ukraine as a long-term perspective, the leaders encouraged the experts to start this dialogue as soon as possible this year.

Specific attention would be paid to issues such as document security, illegal migration including readmission, public order and security, and external relations.

The Environment

The EU and Ukraine agreed on the importance of taking further practical steps to implement commitments under the Espoo, Aarhus and other relevant multilateral environment agreements, and of identifying and taking measures to reach full compliance.

The Parties confirmed their intentions to deepen further their co-operation on environment protection, including through high-level meetings, in particular concerning the development and implementation of Ukraine’s national environment strategy. They welcomed the progress made towards the upgrading of an administrative arrangement on civil protection, in particular to ensure that its coverage extends to assessment of the environmental impact of disasters. In this regard, they highlighted the valuable role played by the European Commission’s Monitoring and Information Centre during the recent flooding in Ukraine. They also noted the good progress in bilateral co-operation on climate change and stressed the need to complete negotiations on a global and comprehensive post-2012 agreement by 2009.

Trade, Economy and Transport

The Parties discussed the possible future applicability to Ukraine of the European Charter for Small Enterprises, which seeks to improve the business environment for SMEs and encourages their establishment and growth. They noted that the Charter can be a successful tool for structuring SME policies, exchanging best practices, setting benchmarks and monitoring progress. They agreed that such a process should be the basis for a new EU-Ukraine enterprise policy dialogue.

The leaders welcomed the significant progress towards achieving a more predictable and safe investment climate, and underlined the need for further improvements in the business environment, notably in relation to regulation and supervision in the field of financial markets and services which should be seen as a priority. Considering the importance of the financial sector as an engine for growth, they agreed that it is crucial to pursue regulatory approximation in this area in the context of the Free Trade Area, which will form an integral part of the Association Agreement, on the basis of clear objectives, priorities and timeframes. They committed to promote closer cooperation in this field, including through adequate cooperation between EU and Ukrainian regulators

The Summit welcomed the launch in December 2007 of EU-Ukraine negotiations on a Common Aviation Area and recognized the importance of an expeditious conclusion of the agreement. They emphasised the importance of safety and of the adoption of the new Ukrainian draft Air Code.

They resolved to cooperate more closely on the upgrading of Ukraine’s land transport infrastructure, with reference to the High Level Group’s Report on extension of the Trans-European Transport Networks and with particular regard to ensuring that Ukraine has the best possible transportation system in place by the time of the 2012 UEFA European Football Championships.

Euro-2012

Ukraine and the EU welcomed the fact that Ukraine and Republic of Poland were appointed as the co-hosting countries for the Euro-2012 finals.

The decision to place the part of the Euro-2012 Championship finals in Ukraine is an additional impetus for investment flows into the Ukrainian economy, which, in turn, could positively influence the development of Ukraine’s infrastructure.

The sides agreed to use where appropriate existing forms of cooperation to facilitate the Ukrainian side’s preparations for co-hosting the 2012 European football championships.

Republic of Moldova/Transnistria

The Parties expressed their strong interest in resuming the negotiations in the “5+2” format with the view to speeding the process of the conflict settlement. They expressed particular satisfaction with the on-going positive cooperation with the EU Border Assistance Mission at the Ukrainian-Moldovan border. The EU welcomed progress achieved so far in the demarcation of the Ukrainian/Moldovan state border, and reiterated its readiness to support this process.