Посольство України в Королівстві Таїланд

6, Київ 03:48

Терміни вчинення консульських дій

 

                   Посольство України в Королівстві Таїланд

 

                                                       НАКАЗ №18

“ 20 ” жовтня 2015 року                                                                  м. Бангкок      

Про введення в дію тарифів консульського

збору та терміни вчинення консульських дій

у звичайному та терміновому порядках,

а також у позаробочий час

 Відповідно до пп. 14 та 15 Положення про консульській збір України, затвердженого наказом МЗС України № 3 від 05.01.2011 р., Порядку  оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 152 від 7 травня 2014 р., а також положень інших нормативно-правових актів України, що регулюють порядок вчинення консульських дій, наказую:

 І. На заміну Наказу № 20 від 08 грудня 2014 року, а також Наказу № 15 від 15 травня 2015 року по Посольству про введення в дію тарифів консульського збору та термінів вчинення консульських дій, вести в дію з „20” жовтня 2015 р. Тарифи консульського збору (далі – Тарифи), що справляються за вчинення консульських дій Посольством України в Королівстві Таїланд, в Лаоській Народно-демократичній Республіці та в Союзі М’янма (за сумісництвом), затверджені заступником Міністра закордонних справ України – керівником апарату В.В.Пристайком 19 жовтня 2015 року, що додаються.

 ІІ. Затвердити такі терміни вчинення консульських дій:

 1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.

У звичайному порядку – більше п’ятнадцяти календарних днів з дати отримання візової анкети, документів, необхідних для оформлення візи, та оплати консульського збору, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Строк розгляду звернення про оформлення візи може бути продовжено до тридцяти календарних днів у разі необхідності проведення подальшої перевірки зазначених документів.

У терміновому порядку – від одного (в день звернення) до п’ятнадцяти  календарних днів.

Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця/особи без громадянства та у разі наявності такої можливості.

2. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Для ЗДУ, обладнаних системою ДІС: у строк до трьох місяців, без урахування строків доставки.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення паспорта продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді, але не може перевищувати три місяці.

Для ЗДУ, не обладнаних системою ДІС: у звичайному порядку - до одного місяця з дня подання заяви-анкети та сплати консульського збору, але не менше, ніж десять робочих днів; у терміновому порядку – до десяти робочих днів за заявами громадян у разі наявності технічної можливості.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення паспорта продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді, але не може перевищувати три місяці. 

Якщо поїздка пов’язана з терміновим лікуванням від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав в Україні або в третій країні, паспорт оформлюється протягом трьох робочих днів.

 3. Продовження строку дії паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

У звичайному порядку – десять робочих днів, у терміновому порядку – три робочі дні з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів України, термін продовження строку дії паспорту подовжується на термін, необхідний для отримання відповіді.

 4. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.

Вчиняється в день подання громадянином відповідної заяви-анкети, необхідних документів та оплати консульського збору.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді.

 5. Розгляд заяв про внесення змін до паспорта громадянина України для виїзду за кордон (заяв про внесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника).

     У звичайному порядку зміни до паспорта вносяться на підставі відповідної письмової заяви громадянина (законного представника) протягом трьох робочих днів, враховуючи день подання документів.
     У терміновому порядку за клопотанням заявника та наявності технічної можливості зміни до паспорта можуть бути внесені у день звернення. 

 6. Нотаріальні дії.

Вчиняються в день подання заявником усіх необхідних документів та сплати консульського збору та наявності технічної можливості.

7. Дії з витребування документів.

До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується.

 8. Дії з реєстрації актів цивільного стану.

Розгляд  заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також реєстрація цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.

До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується.

З питань розгляду заяв та реєстрації актів цивільного стану керуватися Інструкцією про порядок реєстрації актів цивільного стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженою Наказом Мінюсту України та МЗС України 23.05.01 № 32/5/101 (у редакції наказу Мінюсту України, МЗС України від 25.08.04 № 90/5/191; зареєстрована в Мінюсті України 01.06.01 за № 473/5664) та Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженими наказом Мін’юсту України від 12.01.2011 № 96/5 (зареєстровані в Мін’юсті України від 14.01.2011 № 55/18793).

 9. Прийняття на консульський облік. 

Прийняття на тимчасовий консульський облік – протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів. 
Прийняття на постійний консульський облік - протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору у звичайному порядку, у терміновому порядку - у день звернення за умови подання необхідних документів та сплати консульського збору.
 10. Інші консульські дії.

Дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені наступними нормативно-правовими актами України: Порядком розгляду у закордонних дипломатичних представництвах України клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженим наказом МЗС України від 22.11.1999 р. № 201, Законом України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р., Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженим Указом Президента України від 27.03.2001 р. № 215.

 ІІІ. Усі консульські дії вчиняти після надання повного комплекту документів, передбачених для їх вчинення і визначених відповідними нормативно-правовими актами України, та стягнення із заявників консульського збору. 
 ІV. При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в 
позаробочий  час  консульський  збір справляти у подвійному розмірі.
 V. Канцелярії установи ознайомити з цим наказом консульських співробітників та спеціаліста з фінансових питань установи під розпис.

 VІ. Загальний контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  Додаток: згадане, на 5 арк.

 

 Тимчасовий повірений               /підпис/     В.В.Ковалевський                     

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

                      Посольство України в Королівстві Таїланд

                                                                            

                                                             НАКАЗ №10

“ 15 ” травня 2015 року                                                                      м. Бангкок      

 

 Щодо термінів вчинення консульських дій

 у зв’язку з набуттям чинності Постановою КМУ

 № 152 від 7 травня 2014 р.

 

  У зв’язку з набуттям чинності Порядком оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 152 від 7 травня 2014 р., наказую:

 І. Внести зміни до Наказу № 20 від 08 грудня 2014 року по Посольству введення в дію тарифів консульського збору та термінів вчинення консульських дій, зокрема щодо пункту 2 - оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

 ІІ. Пункт 3 - щодо продовження термінів дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон – вилучити.

 ІІІ. Пункт 4 - Розгляд заяв про внесення змін до паспорта громадянина України для виїзду за кордон (заяв про внесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) – вилучити.

 ІV. Затвердити такі терміни вчинення консульських дій:

1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.

У звичайному порядку –  більше п’ятнадцяти календарних днів з дати отримання візової анкети, документів, необхідних для оформлення візи, та оплати консульського збору, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Строк розгляду звернення про оформлення візи може бути продовжено до тридцяти календарних днів у разі необхідності проведення подальшої перевірки зазначених документів.

У терміновому порядку – від одного (в день звернення) до п’ятнадцяти  календарних днів.

Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця/особи без громадянства та у разі наявності такої можливості.

2. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Для ЗДУ, обладнаних системою ВІС: у строк до трьох місяців, без урахування строків доставки (Постанова КМУ № 152 від 7 травня 2014 р.).

3. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.

 Вчиняється в день подання громадянином відповідної заяви-анкети, необхідних документів та оплати консульського збору.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді.

4. Нотаріальні дії.

 Вчиняються в день подання заявником усіх необхідних документів та сплати консульського збору та наявності технічної можливості.

5. Дії з витребування документів.

 До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується.

 6. Дії з реєстрації актів цивільного стану.

 Розгляд  заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також реєстрація цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.

До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується.

З питань розгляду заяв та реєстрації актів цивільного стану керуватися Інструкцією про порядок реєстрації актів цивільного стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженою Наказом Мінюсту України та МЗС України 23.05.01 № 32/5/101 (у редакції наказу Мінюсту України, МЗС України від 25.08.04 № 90/5/191; зареєстрована в Мінюсті України 01.06.01 за № 473/5664) та Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженими наказом Мін’юсту України від 12.01.2011 № 96/5 (зареєстровані в Мін’юсті України від 14.01.2011 № 55/18793).

7. Прийняття на консульський облік.

 Прийняття на тимчасовий консульський облік – протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів.

Прийняття на постійний консульський облік - протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору у звичайному порядку, у терміновому порядку - у день звернення за умови подання необхідних документів та сплати консульського збору.

8. Інші консульські дії.

 Дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені наступними нормативно-правовими актами України: Порядком розгляду у закордонних дипломатичних представництвах України клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженим наказом МЗС України від 22.11.1999 р. № 201, Законом України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р., Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженим Указом Президента України від 27.03.2001 р. № 215.

 V. Усі консульські дії вчиняти після надання повного комплекту документів, передбачених для їх вчинення і визначених відповідними нормативно-правовими актами України, та стягнення із заявників консульського збору.

 VI. При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в

позаробочий  час  консульський  збір справляти у подвійному розмірі.

 VII. Канцелярії установи ознайомити з цим наказом консульську посадову особу та спеціаліста з фінансових питань установи під розпис.

 VІII. Загальний контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

   

Тимчасовий повірений              /підпис/                      В.В.Ковалевський

 


Консульський відділ Посольства України в Королівстві Таїланд
Керівник: Зуб Олександр Олександрович
Перший секретар з консульських питань
Графік роботи:

Прийом громадян України: 

понеділок, середа, п’ятниця:     9:00 —12:00

вівторок:    14:00 – 17:00 

четвер:   09:00 – 11:00,  для громадян певних категорій  (інваліди, вагітні, тяжкохворі)

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства: 

понеділок, середа, п’ятниця:     9:00 —12:00

вівторок:    14:00 – 17:00

Межі консульського округу:

Королівство Таїланд

Примітки:

Прийом громадян України проводиться у неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Телефонні дзвінки рекомендуємо здійснювати з 14:00 до 17:00, крім вихідних та святкових днів.