Посольство України в Королівстві Таїланд

6, Київ 22:04

Тарифи консульського збору

Порядок оплати консульського збору

Консульський збір за надані послуги сплачується відповідно до Тарифів консульського збору, що справляються за вчинення консульських дій Посольством України у Королівстві Таїланд, на окремий банківський рахунок Посольства, реквізити якого наведені нижче:

Account name: EMBASSY OF UKRAINE
Account No. 101-8-020741
Name of Bank: BANGKOK BANK

                                                                                          “ЗАТВЕРДЖУЮ”

                                                                Заступник Міністра –керівник апарату

                                                                        ____/підпис/_____В.В.ПРИСТАЙКО

                                                                                 “19” жовтня 2015 року

 

     ТАРИФИ
консульського збору, що справляються
за вчинення консульських дій Посольством України в
Королівстві Таїланд (Республіці Союз М’янма та Лаоській Народно-Демократичній
Республіці за сумісництвом)

 

з/п

 

 

 

Найменування консульських дій

 

Тарифна ставка

 

Бат

 

 

дол. США

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

555 бат

15 дол. США

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

3700 бат

 

100 дол. США

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

4440 бат

120 дол. США

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

2220 бат

60 дол. США

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

925 бат

25 дол. США

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

555 бат

15 дол. США

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

1480 бат

40 дол. США

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

555 бат 

15 дол. США

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

555 бат

15 дол. США

 

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

2220 бат

60 дол. США

 

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

3700 бат

100 дол. США

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

1110 бат

30 дол. США

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

1110 бат

30 дол. США

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

1110 бат

30 дол. США

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

1110 бат

30 дол. США

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

1110 бат

30 дол. США

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

1480 бат

40 дол. США

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

11100 бат

300 дол. США

10

Видача довідки про належність до громадянства України

555 бат

15 дол. США

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

555 бат

15 дол. США

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

5550 бат

150 дол. США

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

5550 бат

150 дол. США

 

III.     ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ                                                                                       

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

 

разової

3145 бат

85 дол. США

 

дворазової                                                                              

4810

бат

130 дол.

США

 

багаторазової

 

7400

бат

200 дол. США

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

3145 бат

85 дол. США

 

дворазової

4810

бат

130 дол.

США

 

багаторазової

 

7400

бат

200 дол. США

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

разової

3145 бат

85 дол. США

*

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору. 

 

  

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

555 бат

15 дол. США

2

Видача витребуваного документа

1850

бат

50 дол. США

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

2960

бат

80 дол. США

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

370

бат

10 дол. США

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

1850

бат

50 дол. США

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

5550 

бат

150 дол. США

4

Видача довідки про засвідчення документа

555

бат

15 дол. США

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

1110

бат

30 дол. США

2

Реєстрація шлюбу

2220

бат

60 дол. США

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

3700

бат

100 дол. США

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

4440

бат

120 дол. США

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

5550

бат

150 дол. США

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

1480

бат

40 дол. США

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

4440

бат

120 дол. США

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

11100

бат

300 дол. США

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

2960

бат

80 дол. США

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

3700

бат

100 дол. США

8

 

Видача повторних  свідоцтв  про  реєстрацію  актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

3700

бат

100 дол. США

 

VІІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 1850 бат / 50 дол. США

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 14800 бат /

400 дол. США

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

1 відсоток суми договору, але не менше 740 бат / 20 дол. США

 

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

 

1 відсоток суми договору, але не менше 1110 бат / 30 дол. США

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

 

3700 бат

 

100 дол. США

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 іншим особам

 

 

 

 

2220 бат

 

4440 бат

 

 

 

 

60 дол. США

 

120 дол. США

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 іншим особам

 

 

2960 бат

 

4440 бат

 

 

80 дол. США

 

120 дол. США

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

2960 бат

80 дол. США

є)

посвідчення заповітів

1850 бат

50 дол. США

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

5550 бат

150 дол. США

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 3700 бат / 100 дол.США

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

8510 бат

230 дол. США

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

1480 бат

 

40 дол. США

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

1480 бат 

 

40 дол. США

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

 

2220 бат

 

60 дол. США

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

 

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

 

1850 бат

 

740 бат

 

50 дол. США

 

20 дол. США

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

1480 бат

 

40 дол. США

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

1480 бат

 

40 дол. США

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

1480 бат

 

40 дол. США

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

1480 бат

 

40 дол. США

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 740 бат /

20 дол. США і не більше 7400 бат / 200 дол. США

14

Прийняття на зберігання документа

1850 бат / 50 дол. США

за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 555 бат  / 15 дол. США і не більше 7400 бат / 200 дол. США

16

Вчинення морських протестів

3700 бат

100 дол. США

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

 

 

740 бат

 

 

20 дол. США

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

1110 бат

30 дол. США

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчиненням дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

 

3700 бат

 

100 дол. США

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

 

370 бат

 

10 дол. США

                        

VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

3700

бат

100 дол. США

 

IХ. ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

 

8510 бат

 

 

230 дол. США

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

 

3700 бат

 

 

100 дол. США

 

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 

 

1850 бат

 

50 дол. США

 

Тимчасовий повірений                                      /підпис/                                  В.В.Ковалевський

 

Перший секретар

з консульських питань                                       /підпис/                                  О.О.Зуб

 

Спеціаліст 1-ї категорії

з фінансових питань та діловодства               /підпис/                                  І.В.Король  

 


Консульський відділ Посольства України в Королівстві Таїланд
Керівник: Зуб Олександр Олександрович
Перший секретар з консульських питань
Графік роботи:

Прийом громадян України: 

понеділок, середа, п’ятниця:     9:00 —12:00

вівторок:    14:00 – 17:00 

четвер:   09:00 – 11:00,  для громадян певних категорій  (інваліди, вагітні, тяжкохворі)

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства: 

понеділок, середа, п’ятниця:     9:00 —12:00

вівторок:    14:00 – 17:00

Межі консульського округу:

Королівство Таїланд

Примітки:

Прийом громадян України проводиться у неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Телефонні дзвінки рекомендуємо здійснювати з 14:00 до 17:00, крім вихідних та святкових днів.